admin a

Posledná aktivita

admin hlasoval za príspevok "Príspevok 3"

"Text príspevku 3..."

pred 2 týždňami
admin pridal príspevok "Príspevok 1" do kategórie "Nekategorizované"

"Today, we're looking at three particularly interesting stories. Pinterest added a new location-based feature on Wednesday that uses Place Pins as a way to map out vacations and favorite areas. Southwest Airlines is providing Wi-Fi access from gate to......"

pred mesiacom
admin pridal príspevok "Príspevok 2" do kategórie "Nekategorizované"

"Text príspevku 2..."

pred mesiacom
admin pridal príspevok "Príspevok 3" do kategórie "Doprava"

"Text príspevku 3..."

pred mesiacom
admin hlasoval za príspevok "Príspevok 1"

"Today, we're looking at three particularly interesting stories. Pinterest added a new location-based feature on Wednesday that uses Place Pins as a wa......"

pred mesiacom
admin hlasoval za príspevok "Príspevok 2"

"Text príspevku 2..."

pred mesiacom
admin hlasoval za príspevok "Príspevok 2"

"Text príspevku 2..."

pred mesiacom
admin pridal nový článok do blogu: "Príspevok 1"

"Komentár k príspevku 1 od užívateľa 1...."

pred mesiacom
admin pridal nový článok do blogu: "Príspevok 3"

"Komentár k príspevku 2 od užívateľa 1...."

pred mesiacom