Kompetencie mesta: Kultúra, šport a cestovný ruch

Čaká sa na oficiálne stanovisko
Ahojte, priatelia Hlasu mesta!

Náš seriál o kompetenciách mesta sa blíži k svojmu koncu. Dnes sa spolu pozrieme na oblasť kultúry, športu a cestovného ruchu. Na začiatok je dôležité povedať, že práve tieto oblasti sa dotýkajú takmer každého z nás. Mnohí z nás si predsa radi zájdu vo voľnom čase do kina, na futbalový, či basketbalový zápas. Tiež sa všetci radi každoročne stretávame na obľúbenom jarmoku pri medovinke, alebo na iných spoločenských akciách plných pestrého kultúrneho programu. Práve mesto, vďaka svojim kompetenciám, môže podporovať podobné aktivity a prispievať k rozvoju kultúrneho a spoločenského života svojich občanov, teda nás, Levičanov.

Malý milý odstavec máme za sebou. A teraz trochu faktov:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje projekty v rámci dotačných schém a participatívneho rozpočtu, ktoré môžu byť zamerané, okrem iného, na kultúrne, športové, či iné tvorivé aktivity. Dovoľuje tak fyzickým osobám, skupinám fyzických osôb, neziskovkám a občianskym združenia, teda aj Hlasu mesta, usporiadať v meste kultúrne podujatie, či realizovať rôzne iné verejnosti prospešné projekty.

Ďalej je mesto Levice zriaďovateľom mestských organizácií pôsobiacich v oblastiach, ktorým sa dnes spolu venujeme. Niektoré by som vám rád predstavil a poukázal na dôležitosť ich fungovania, a na kľúčovú rolu, ktorú v nich hrá mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Keďže mám pomerne blízko (minimálne na pasívnej úrovni😉) k športu začal by som Správou športových zariadení (ďalej SŠZ), ktorá napomáha k rozvoju „telesnej kultúry a športu“ v našom meste. Táto príspevková organizácia plní dôležitú úlohu pri správe športovísk, ich prenájme, či propagačnej a informačnej činnosti. Jej riaditeľ je menovaný a odvolávaný na návrh primátora mestským zastupiteľstvom. Práve preto je fungovanie tejto organizácie priamo závislé od toho, koho si zvolíme v komunálnych voľbách.

V propagovaní podujatí je ale oveľa aktívnejšia Levická informačná agentúra (ďalej LIA), ktorá spadá pod patronát Mestského kultúrneho strediska Levice (ďalej MsKS). Treba však poznamenať, že o nej počujeme málo, napriek tomu, že je skutočne aktívnou a dôležitou súčasťou kultúry a cestovného ruchu v našom meste. Skrýva v skutočný potenciál a jej snaha sa ukazuje aj prítomnosťou na Instagrame. Mladšie ročníky isto ocenia.

MsKS, ako také, môžeme isto považovať za najvyťaženejšiu mestskú príspevkovú organizáciu. Má na starosti napr. fungovanie kina Junior, správu zvereného majetku, rozvoj kultúry, zabezpečovanie prepojenia mesta s partnerskými mestami v zahraničí a mnohé iné. Jej riaditeľa volí i odvoláva, rovnako, ako pri riaditeľovi SŠZ, mestské zastupiteľstvo. Je mu tak priamo zodpovedný. Hospodárenie MsKS podlieha kontrole hlavného kontrolóra voleného opäť mestským zastupiteľstvom.

Stále sa vám nechce ísť voliť? Myslí, že by ste to mali zvážiť. Ja v tom mám jasno.

Pekný deň a šťastnú ruku vo voľbách, Levičania

1 odpoveď


👍👍

Pridať komentár

Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť.