Informácie

Názov organizácie Hlas Mesta
Právna forma Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnancov
IČO 52493725
Sídlo Javorová ul. 3111/40, 934 01 Levice
Dátum vzniku 06. 08. 2019
Štatutárny orgán Peter Kováč
nar. 21. 02. 2001
Funkcia: predseda
Bankové Spojenie (Transparentný účet) SK2683300000002601760979